reserved area
Registrace

Snížení hlučnosti

Mechanický-sací systém má několik vynikajících vlastností. Jedna z nejdůležitějších vlastností je schopnost klidně zamést město. Průměrná hladina akustického tlaku zůstává vždy pod hranicí 75 dBA.

Redukce hluku má tyto hlavní důvody:
  1. Největším zdrojem hluku bývá u zametacích strojů sací turbína. Hluk je přímo úměrný velikosti turbíny. Díky mechanicko-sacímu principu nepotřebují stroje Dulevo velké turbíny, jak je tomu u standardních zametacích strojů. Díky tomuto principu dosahují stroje Dulevo nižší hladiny hluku.
  2. Hlučnost zametacího stroje dále ovlivňují otáčky motoru. Čím jsou otáčky vyšší, tím je stroj hlasitější. Mechanicko-sací princip je velice efektivní i při nízkých otáčkách motoru. Tento efekt přispívá k dalšímu snížení hluku zametacích strojů Dulevo.
  3. Dulevo zametací stroje jsou velmi tiché v dieselové verzi. Tyto stroje ale mohou dosáhnout další redukce hluku díky pohonu na CNG (stlačený zemní plyn). Díky pohonu na CNG jsou stroje Dulevo nejtiššího zametací stroje na našich silnicích.