reserved area
Registrace

Polétavý prach PM10

Prachové částice nejvíce znečišťují ovzduší na Zemi. Ve zprávě o znečištění ovzduší v roce 2002, kterou vydal Český hydrometeorologický ústav, se uvádí, že limitní hodnota 24hodinové koncentrace prachových mikroskopických částic byla v roce 2002 překročena více než pětatřicetkrát. Oblasti, kde koncentrace překračují příslušné limitní úrovně, představují téměř 6,5 % území našeho státu a žije zde více než 23 % populace. Pracovníci Hydrometeorologického ústavu rovněž měřili polétavý prach ve velikostních frakcích PM2,5 a PM10 (částice o aerodynamickém průměru do 2,5 µm, resp. 10 µm). Tyto "neviditelné" částice prachu, vznikající z automobilové dopravy nebo z těžkého průmyslu, jsou pro člověka více nebezpečné tím, že na rozdíl od hrubých částic se nezachytí v horních cestách dýchacích a nejsou vykašlány, nýbrž proniknou hluboko do dýchacích cest. Navíc na sebe vážou různé škodliviny včetně karcinogenních látek.

Studie Berlínské university již v roce 1990 ukázala, že městské samosběrné vozy během roku vypustili zpět do ovzduší 200 000 kg prachu. Skrápění samo o sobě nenabízí účinné řešení, pouze 55% částic je skrápěním "odstraněno" z vypouštěného vzduchu.

Mapa ČR - znečištění polétavým prachem

1

Redukce prašnosti u strojů Dulevo 5000 a 200

Stroje Dulevo s mechanicko-sacím principem vybavené filtrem vyvinutým se společností GORE mají velmi vysokou účinnost filtrace částic ne jen PM10, ale i PM2,5 a PM1.  Filtry jsou velmi odolné a mají záruku 5 let. Účinnost filtrace je potvrzena certifikáty od nezávislých společností TUV a DNV. Mechanický oklep zabraňuje ucpání a přispává k prodloužení životnosti filtrů. Kromě čistoty vozovek zvyšují stroje Dulevo i kvalitu ovzduší.