reserved area
Registrace

Dulevo - CNG pohon

Dulevo – CNG pohon 1

Při použití filtrů GORE dojde k odfiltrování prachových částic polétavého prachu PM10 o více než 99,9%. V případě takto čistého vypouštěného vzduchu pak dochází k většímu znečištění samotným spalovacím motorem.

Využitím pohonu zametacího stroje na palivo CNG (Compressed Natural Gas) dojde ke snížení emise prachových částic generovaných spalovacím motorem.
Spojením CNG pohonu a unikátního filtračního systému stroje Dulevo 5000 vznikl zametací stroj schopný zametat prakticky s nulovou emisí prachových částic.

Kromě ekologického hlediska má pohon na CNG také přínos ekonomický díky tomu, že CNG palivo je levnější oproti obvykle používanému dieslu.

Další výhodou motorů s CNG pohonem je nižší hlučnost oproti dieselovým motorům.

Benefity které přináší stroje Dulevo 5000 Zero:
  • CNG pohon má minimální emise ze spalovacího motoru.
  • CNG pohon má minimální hlučnost, což je vhodné nejen pro obsluhu ale i pro okolí, stroj může uklízet i v nočních hodinách.
  • GORE filtr účinně odstraní i ten nejjemnější prach zvypouštěného vzduchu
  • Mechanicko sací princip sběru nečistot s vynikající efektivitou a zametacím výkonem. Stroj lze použít pro zametání i za teplot pod bodem mrazu (zimní období, inverzní podmínky).

Parametry Dulevo 5000 Zero:
  • motor IVECO NEF N60 ENT G F4BE0641A*G
  • pohon CNG, 7 lahví po 12kg, spotřeba 11kg/h
  • vybaven katalyzátorem

Dulevo – CNG pohon 2   Dulevo – CNG pohon 3   Dulevo – CNG pohon 4